Türkiye’de 2023 yılı işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İşgücü İstatistikleri’ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha yukarı yaşlarındaki kişilerde işi olmayan sayısı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 318 bin şahıs azalarak 3 milyon 264 bin şahıs oldu. İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranında son 10 senenin en düşük seviyesi görüldü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken hanımlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 880 bin şahıs artarak 31 milyon 632 bin şahıs, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken hanımlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 562 bin şahıs artarak 34 milyon 896 bin şahıs, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, hanımlarda ise yüzde 35,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17.4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, hanımlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57,6’SI HİZMET SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8’i ziraat, yüzde 21,2’si endüstri, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 57,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bundan önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki oranı 1,1 puan, inşaat sektörünün oranı 0,3 puan artarken, ziraat sektörünün oranı 1,0 puan, endüstri sektörünün oranı 0,5 puan azaldı.

2023 senesinde 4 milyon 695 bin şahıs ziraat sektöründe, 6 milyon 711 bin şahıs endüstri sektöründe, 1 milyon 997 bin şahıs inşaat sektöründe, 18 milyon 230 bin şahıs hizmet sektöründe istihdam edildi. Bundan önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı ziraat sektöründe 171 bin şahıs azalırken, endüstri sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin şahıs arttı.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE

Zamana bağlı noksan istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 1,5 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı noksan istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, işi olmayan ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı en yüksek bölge TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) oldu

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 17,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 4,9 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

İSTİHDAM ALANI EN YÜKSEK BÖLGE

İstihdam oranı en yüksek bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 37,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Iktisat Haberler

Related Posts