Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü


Tecim Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgilere gore, Türkiye ve İsrail arasındaki tecim, İsrail’in Gazze saldırıları sonrası mühim seviyede azalış kaydetti. İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten 20 Mart 2024’e kadar olan sürede, İsrail ile toplam tecim hacmi ortalama yüzde 33 gerilerken, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı yüzde 30, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 43,4 azaldı.

TÜRK VATANDAŞLARI VE ŞİRKETLERİ GÜNDEN GÜNE İSRAİL’E SATIŞLARINI SONA ERDİRİYOR

Türkiye vatandaşları ve şirketleri, İsrail’in insanlık dışı saldırıları sonrası bu ülkeye satışlarını günden güne sona erdirirken ve siparişleri iptal ederken, ülkeden mevcut tecim, devlet şirketleri tarafınca değil, aralarında internasyonal firmaların da bulunmuş olduğu firmalar tarafınca gerçekleştiriliyor. İsrail’e yönelik olarak transit ticarete mevzu ürünlerde Türkiye limanlarına uğrayan gemilerin sonraki destinasyonları da bu çerçevede içeriyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında bulunan yaptırımları tanıyor. Bu kapsamda İsrail’in terör saldırıları ile ilgili olarak da bu ülkeye karşı BM’de alınacak tüm kararlara da öncülük ediyor.

İsrail'e ihracat önemli oranda azalırken Filistinlilere ulaştırılan malların sevkiyatı devam ediyor

FİLİSTİN’E GÖNDERİLEN MALLAR, İSRAİL ÜZERİNDEN GEÇİŞ YAPIYOR

Türkiye’den Filistin‘e yönelik gönderilen mallar, Filistin‘in kendine ilişkin gümrüklerinin olmaması sebebiyle İsrail üstünden ve İsrail gümrükleri vasıtasıyla Filistin‘e geçiş yapıyor. Filistin‘e gelecek mallarda varış noktası olarak İsrail’in gösterilmesi yada “via Israel” ibaresinin bulunması mecburi tutuluyor. Ek olarak İsrail tarafınca Oslo anlaşmaları gösterilerek, Üçüncü ülkelerin Filistin ile direkt kurduğu yasal ilişkiler de İsrail tarafınca tanınmıyor.

Filistin’e ağırlıklı olarak deniz kanalıyla meydana getirilen ihracat (yüzde 96,5) Hayfa ve Aşdod limanları üstünden İsrail’e giriyor ve Hayfa limanına gelen mallar Filistin/Batı Şeria’ya gönderiliyor. Filistin’e giden Türk mallarının bir kısmı direkt Batı Şeria yada Gazze’de kurulu şirketlere İsrail üstünden yapılıyor. Gene bu bölgelerde bulunan bazı büyük tüccar ve iş insanları, İsrail’de İsrail mevzuatına uygun bir şirket kurarak ya da bir İsrailli acente üstünden malları millileştiriyor. Millileştirilen mallar iç tecim şeklinde görünerek İsrail üstünden Filistin’e geçiriliyor.

İsrail'e ihracat önemli oranda azalırken Filistinlilere ulaştırılan malların sevkiyatı devam ediyor

İsrailli tüccarlar, Filistinli tüccarlara satmak suretiyle Türkiye’den mal alırken bazı Filistinliler de İsrail’e satmak suretiyle Türkiye’den ithalat yapıyor. İsrail vatandaşı olan Filistinliler, Türkiye’den aldıkları malların bir bölümünü İsrail içinde tüketirken öteki bölümünü de Batı Şeria ve Gazze’ye satıyor. Bu sebeplerden dolayı, ulusal istatistiklere yansıyan verilerde Filistin’e meydana getirilen ticaretin neredeyse tamamı İsrail olarak görünüyor.

İsrail’in, üçüncü ülkelerin Filistin ile yapmış olduğu ticareti Gazze özelinde yasaklamış olması, Gazze’den Mısır’a oluşturulan Refah Sınır Kapısı’ndan ticari işlemlere müsaade etmemesi sebebiyle şu andaki durumda, Filistin ile tecim ne olursa olsun İsrail üstünden gerçekleştirmek zorunda kalınıyor.

İsrail'e ihracat önemli oranda azalırken Filistinlilere ulaştırılan malların sevkiyatı devam ediyor

TÜRKİYE’DEN FİLİSTİN’E İNSANİ YARDIM

Türkiye, Filistin’in haklı davasını desteklerken ve bu desteği politika üstü niteliğiyle de süreklilik arz ediyor. Türkiye’den şu ana kadar Gazze’ye ulaştırılmak suretiyle El Ariş’e ortalama 7 bin 400 ton insani yardım gönderildi. Ambulanslar, ilaç ve tıbbi malzemelerle sahra hastanesi ekipmanlarından, jeneratörler ve taşınabilir güç kaynakları, gezici aşevleri ve barınma malzemelerine kadar geniş bir skalada yardımlar sürdürülüyor.

İsrail saldırıları sebebiyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastaları başta olmak suretiyle oldukca sayıda hasta ve yaralı da Türkiye’ye getirilerek, tedavilerinin burada yürütülmesi temin ediliyor. Bunların içinde oldukca sayıda çocuk da içeriyor.

Öte taraftan Gazze’de sahra hastanesi kurma emekleri tüm hızıyla devam ediyor. İnsani durumun vahameti göz önünde bulundurularak, geçen yıl meydana getirilen 10 milyon dolara ilave olarak Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na 1 milyon dolar daha katkı sağlandı.

Filistin İsrail Internasyonal İlişkiler Dünya Iktisat Haberler

Related Posts