Sigara paketleri değişiyor – Haberler


Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün benzer biçimde tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca hazırlanan yönetmelik taslağına gore, sigara benzer biçimde tütün ürünlerinin paketlerinin üstüne, üretim zamanı ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek. Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üstünde siyah zemin üstüne beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak.

EMİSYONA SEVİYELERİNE BAKILACAK

Türkiye’de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için, mevcut prosedürlerin yanı sıra bakanlıktan Üretim ve Etkinlik Uygunluk Belgesi alınması mecburi olacak. Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fizyolojik ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri (bir tütün mamulü tüketildiğinde havaya salınan maddeler) de yer alacak. Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin çözümleme sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılacak.

Kayıtdışı üretimle savaşım kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün seyretme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride yalnız bir üretici yada ithalatçı tarafınca piyasaya arz edilebilecek.

Hukuk Sıhhat Iktisat Haberler

Related Posts