Bakan Şimşek “Bize güveniyorlar” diyerek duyurdu! İşte 2023’te Türkiye’ye sağlanan dış kaynak tutarı


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye‘deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye‘ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir.” dedi.

DEPREM BÖLGÖSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMLERE 640 MİLYON DOLAR KAYNAK SAĞLANDI

Bakan Şimşek, Türkiye‘ye yönelik dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, ayrıca bu kaynaklarla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla bölgenin yeniden inşasına aracılık ettiklerini söyledi. Şimşek, 19-22 Aralık 2023 döneminde deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek amacıyla yaklaşık 640 milyon dolar kaynak sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Şimşek, bu kapsamda İslam Kalkınma Bankasından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na (TSKB) sağlanan 100 milyon dolarlık finansmanın, depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı yatırımların finansmanı için kullanılacağını söyledi.

Bakan Şimşek 'Bize güveniyorlar' diyerek duyurdu! İşte 2023'te Türkiye'ye sağlanan dış kaynak tutarıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

JICA’DAN 20 MİLYAR JAPON YENİ

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’ndan (JICA) sağlanan 20 milyar Japon yeni tutarındaki finansmanın da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullanılacağını aktaran Şimşek, bu kaynağın depremden etkilenen illerde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla değerlendirileceğini ifade etti.

KAYNAKLAR, 11 İLDEKİ EKONOMİK FAALİYETLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASI İÇİN KULLANILACAK

Şimşek, ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası’ndan (JBIC) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile TSKB’ye 200’er milyon dolar olmak üzere 400 milyon dolar finansman sağladıklarına dikkati çekerek, “Bu kaynak depremlerden etkilenen illerimizdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU KAYNAKLAR HEM TÜRKİYE’YE HEM DE PROGRAMIMIZA DUYULAN GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ”

Uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden geçen yıl ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynağın 8,8 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: “Bu kaynağın 2,8 milyar dolarlık kısmı deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla sağlandı. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye’ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir.”

Mehmet Şimşek Hükümet Türkiye Uluslararası İlişkiler Finans Ekonomi Güncel Haberler

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir