AYM’den araç satışı sonrası sigortanın 15 gün devam etmesine iptal


Anayasa Mahkemesi (AYM), vasıta satışının arkasından, mecburi mali mesuliyet sigortasının 15 gün süresince devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonrasında yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. İptal sonucunda satılan araçta eski sahibinin bir sorumluluğu bulunmadığına dikkat çekildi.

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE AÇIKLIK YOK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında piyasaya sürülen karara bakılırsa, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına bakmış olduğu bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer edinen, “Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir.” şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda vasıta üstündeki iyelik hakkının sona ermesine rağmen söz mevzusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam etmiş olduğu, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi. Kişilerin işlediği yada dikkatsizlik etmiş olduğu bir fiilden görevli tutulması gerektiğine işaret edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği mevzusunda da açıklığın bulunmadığı ileri sürüldü.

Başvuruyu görüşen AYM, söz mevzusu düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı bulunduğunu tespit ederek iptal etti. Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonrasında yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

AYM'den araç satışı sonrası sigortanın 15 gün devam etmesine iptal

KARARIN GEREKÇESİ: ESKİ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU YOK

Yüksek Mahkemenin iptal sonucunda, vasıta satışının arkasından önceki sahibinin vasıta üstündeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski vasıta sahibinin yeni vasıta sahibi üstünde herhangi bir denetim ve nezaret sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin görevli tutulabileceği aktarılan kararda, bunun “oldukça ağır bir müdahale” niteliği taşımış olduğu kaydedildi.

Kararda, “Satış yada devir işlemi meydana getirilen ve işleteni değişen motorlu araçların tescilinde ya da trafiğe çıkarılmasında yeni işleten tarafınca mecburi mali mesuliyet sigortası yaptırılması şartının aranmasını içeren bir düzenleme hayata geçirmeye ilişkin kanun koyucunun önünde anayasal bir engel bulunmadığı görülmüştür.” değerlendirmesine yer verildi.

Kişinin, üstünde hukuki ve fiili olarak denetim ve denetim olanağına haiz olmadığı kişilerin fiillerinden görevli tutulmasının bir zorunluluk olmadığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Aracın devri suretiyle vasıta üstündeki her türlü denetim ve denetim yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme süresince, sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi fesih tarihinden itibaren 15 gün süresince yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan görevli tutulabilmesine olanak tanıyan kuralların lüzumlu olmadığı kanaatine varılmıştır.”

Sigorta Trafik Hukuk Iktisat Güncel Haberler

Related Posts