Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti


Anayasa Mahkemesi, özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) ve Devlet Demiryolları İşletmesi’ne (TCDD) ilişik bazı limanlardan sözleşme süresi 49 yıldan azca olanların bu sürelerinin 49 yıla çıkarılmasına ilişkin yasa hükmünün iptaline karar verdi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

AYM’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında piyasaya çıkan 18 Ocak tarihindeki gerekçeli sonucuna gore, CHP’li Engin Altay, Özgür Hususi, Engin Özkoç ile beraber 132 milletvekilinin yapmış olduğu itiraz başvurusunu değerlendiren mahkeme, 22 Aralık 2022 tarihindeki 7429 sayılı poşet yasa ile özelleştirme kanununa eklenen ilgili madde hükmünün iptal edilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti

“BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE…”

İptal edilen madde hükmü; söz mevzusu limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucu imzalanan 49 yıldan azca süreli sözleşme sürelerinin, lüzumlu şartların yerine getirilmesi koşuluyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilmesine imkân tanıyordu.

“SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLANDIRILDI”

Yüksek mahkeme gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin 2022’de piyasaya çıkan kararıyla daha ilkin özelleştirme yasasının geçici 30. maddesinin birinci fıkrasıyla bu yönde meydana getirilen düzenlemenin iptaline karar verilmiş olduğu hatırlatılarak, hâlihazırda özelleştirme sözleşmelerinin tarafı olan kişilere ek sözleşme yapma imkânı tanımakla özelleştirme sözleşmelerinin tarafı olmayan kişilerin mevcut sözleşme süreleri sonunda sözleşme yapma imkânından yoksun bırakılmaları suretiyle sözleşme özgürlüğünün sınırlandığı tespit edildiğine vurgu yapmış oldu.

Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti

“LİMANLAR GERÇEK ÖZELLEŞTİRME DEĞERLERİNİN ALTINDA KALACAK”

Mahkeme, bu durumun orantısız bir sınırlamaya niçin bulunduğunu, dolayısıyla anılan özgürlüğe ölçüsüz bir sınırlama getirdiğini, bu durumun limanların gerçek özelleştirme değerlerinin altında kalmasına yol açabileceğini belirtilerek fıkranın Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

Erdem Aksoy

Anayasa Mahkemesi Siyaset Iktisat Güncel Haberler

Related Posts