8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi


Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak malum Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’a bakılırsa, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkin savaşım edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girecek.

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, örgüte üye olmamakla beraber teşkilat adına kabahat işleme fiili müstakil bir kabahat olarak düzenleniyor. Buna bakılırsa, örgüte üye olmamakla beraber teşkilat adına kabahat işleyen şahıs, ek olarak 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine bakılırsa verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu yargı yalnız silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

SUÇ İŞLEYEN KİŞİ İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS

Teşkilat adına kabahat işleyen şahıs, hem işlediği suçtan hem de teşkilat adına kabahat işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla beraber teşkilat adına kabahat işleyen şahıs ek olarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk aşama mahkemesi sıfatıyla bölge adalet sarayı mahkemesi yada Yargıtay tarafınca verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve yargı, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

DOSYA TAZMİNAT KOMİSYONU TARAFINDAN İNCELENECEK

Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile hususi hukuk ve yönetim hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda Anayasa Mahkemesine meydana getirilen bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin müracaat yollarının tüketilmediği nedeni öne sürülerek kabul edilemezlik sonucu verilenler ile incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir niçin görülmediği nedeni öne sürülerek düşme sonucu verilenlerin belirlenen süre içinde müracaat etmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafınca incelenmesine olanak tanınıyor.

Hukuk Siyaset Iktisat Haberler

Related Posts